Přijímací řízení

Zápis pro děti z Ukrajiny
MŠ Čenkov

Zápis ukrajinských dětí do 1. třídy bude probíhat
6. června 2022 od 10:00 do 11:00 hod.

Předpokládaný počet přijímaných dětí je 0.
Kapacita školy je plně obsazená.


Зарахування українських дітей до 1-го класу відбудеться
6. червня 2022 року з 14:30 до 15:30.

Очікувана кількість прийнятих дітей – 0.
Потужність школи повністю заповнена.

Pro školní rok 2021/2022 je kapacita naplněna na 28 dětí.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČENKOV

Zápis do MŠ Čenkov proběhne dne 3. května od 14 do 17 hodin

Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá 5-6 volných míst

Jak na prezenční zápis:

 • připravte potřebné dokumenty:
  – žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře
  – GDPR dokumenty
  – nahlížení do spisu
  – čestné prohlášení o očkování
  VŠE si můžete stáhnout od 1.4. 2022 na www.mscenkov.cz
 • Domluvte si předem čas vaší schůzky na tel. čísle 318 692 101 (MŠ Čenkov)  v čase od 10,00 do 16,00 nebo si dohodněte schůzku přes email skolka.cenkov@gmail.com.
  Registrovat se můžete od 1. do 30. dubna 2022
 • Rozhodnutí o přijetí

  Seznam přijatých dětí – pod přiděleným registračním číslem,
  bude zveřejněn dne 20. 5. 2022 na dveřích MŠ Čenkov:

na webových stránkách MŠ Čenkov

na webových stránkách obce Čenkov

na vývěsní desce obce Čenkov

Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí dítěte na základě stanovených kritérií v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ Čenkov, tj. 28 dětí.


Bc. Dana Chvojková, řed v z.

MŠ Čenkov

16.3. 2022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ- PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ MŠ ČENKOV
na školní rok 2022/2023


DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE:
ŽÁDOST + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ
GDPR
NAHLÍŽENÍ DO SPISU

GDPR