O nás

Jsme dvoutřídní vesnická mateřská škola se čtyřmi pedagogickými zaměstnanci a třemi provozními zaměstnanci.

Naše vize- POROZUMĚNÍ-POHODA-PROSTŘEDÍ RODINY
v souladu s přírodou, tradicemi a zvyky našich předků

Naše mateřská škola se nachází v obci Čenkov, v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Obec Čenkov je obklopena krásnými brdskými lesy a kopci. V blízkosti MŠ se nachází železniční trať (Jince – Příbram), krásné louky a lesy, rybník Kopáčov a Pecovák.

Mateřská škola v Čenkově byla založena v roce 1949 a umístěna v přízemí budovy zdejší malotřídní Základní školy. Jako jednotřídní MŠ existovala až do roku 1977, kdy byla ZŠ zrušena a současně zařízena druhá třída MŠ. V roce 1981 přešla správa MŠ pod Čenkovské strojírny (Závodní mateřská škola ČS) a bylo tomu tak až do roku 1991. V té době byl OÚ nucen „svoji vlastní budovu“ odkoupit a stal se tak znovu jejím zřizovatelem. Vzhledem k tomu, že v roce 1991 přestala být závodní MŠ, došlo i k poklesu zapsaných dětí a naše MŠ se opět stává jednotřídní. V minulých letech byla zvýšena kapacita školy z 24 na 28 dětí.


Od 1. ledna 2003 je MŠ příspěvková organizace s právní subjektivitou.

V současné době využíváme k výchovně-vzdělávací činnosti dětí dvě třídy. V obou třídách je dopolední i odpolední provoz. Obě třídy slouží jako herny, dílny a tělocvičny zároveň.
O velkou tělocvičnu se mladší a starší děti střídají dle plánu TVP.

V přízemí budovy se nachází vstupní prostory, šatna, jídelna, školní kuchyně, tělocvična s WC a umývárnou, šatna, WC a sprcha pro personál ŠJ. V prvním patře se nachází ředitelna, sklad lůžkovin a pomůcek, šatna pro zaměstnance, dále pak chodba a dvě třídy. V obou třídách probíhá dopolední program. Součástí jedné třídy je umývárna a WC pro děti. V budově se nachází sklepní prostor, ve kterém se nachází plynový kotel. Půdní prostory jsou přístupné a zateplené.

Budova mateřské školy je umístěna v zahradě, která je určena svým vybavením pro předškolní děti. V každém ročním období je pro děti lákavý a podnětný i pobyt na rozlehlé školní zahradě, která je zařízena kovovými průlezkami a kolotočem.

Část ovocné zahrady se zahradním domkem je oplocena a též využívána pro hru dětí. Je vybavena pískovištěm, houpačkami, pohyblivou lávkou a dřevěnými skluzavkami
s provazovým žebříkem a lanem na šplh. Často využíváme i stálé ohniště s posezením

Kolektiv zaměstnanců pro školní rok 2023/2024

Pedagogové: Modrá třída: Bc. Klára Kadeřábková a Eliška Urbánková
Zelená třída: Lucie Pechlátová a Bc. Dana Chvojková

Asistentky pedagoga: Modrá třída: DiS. Tereza Burešová
Zelená třída: Jitka Píchalová
Vedoucí školní kuchyně: Věra Dopitová
Pomocná kuchařka: Marta Dlouhá
Školnice a uklízečka: Kateřina Krahulcová