Minimální preventivní program

Školní preventivní program v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.