Spolek rodičů při MŠ Čenkov

Platba do 15.12. 2021: 1000.-
variabilní symbol: dle seznamu a VS, které jste obdrželi emailem

Platby odesílejte na č.účtu: 2802074334/2010