Školní vzdělávací program Svět očima dětí MŠ Čenkov

Náš ŠVP byl vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogové MŠ Čenkov. V souladu se ŠVP je na každé třídě vypracován učitelkami Třídní vzdělávací program, který je ušit na míru právě dětem, které navštěvují příslušnou třídu MŠ Čenkov.
V plánování zohledňujeme individuální potřeby dětí a zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti dítěte.
ŠVP na školní rok 2023/2024 ke stažení níže: